گزارش تصویری از همایش پیشگامان آموزش اصناف

حضور پرشور وقابل توجه اتحادیه های صنفی تهران در همایش پیشگامان آموزش اصناف موجب دلگرمی فعالان اموزشی در اتاق اصناف شده است . آنچه در ادامه ملاحظه می کنید گوشه های از این حضور است که از دریچه دوربین به نمایش در می آید. پرینت

حضور پرشور وقابل توجه اتحادیه های صنفی تهران در همایش پیشگامان آموزش اصناف موجب دلگرمی فعالان اموزشی در اتاق اصناف شده است . آنچه در ادامه ملاحظه می کنید گوشه های از این حضور است که از دریچه دوربین به نمایش در می آید.

پاسخی بگذارید