ارسال کمکهای اصناف تهران به مناطق زلزله زده غرب کشور

اولین محموله کمکهای اصناف باهماهنگی اتاق اصناف تهران برای مناطق زلزله زده غرب کشور ساعتی قبل ارسال شد. ابراهیم درستی نایب رییس اول اتاق اصناف تهران که همراه با حسین درودیان عضو ودبیر هیات رییسه اتاق اصناف تهران در جلسه کمیسیون آموزش وپژوهش اتاق شرکت داشت اعلام کرد: اولین محموله از کمکهای مردمی واحدهای صنفی […]

اولین محموله کمکهای اصناف باهماهنگی اتاق اصناف تهران برای مناطق زلزله زده غرب کشور ساعتی قبل ارسال شد.

ابراهیم درستی نایب رییس اول اتاق اصناف تهران که همراه با حسین درودیان عضو ودبیر هیات رییسه اتاق اصناف تهران در جلسه کمیسیون آموزش وپژوهش اتاق شرکت داشت اعلام کرد: اولین محموله از کمکهای مردمی واحدهای صنفی تهران در راستای کمک به همکاران ومردم زلزله زده غرب کشور ساعتی قبل بارگیری وبه استان کرمانشاه ارسال شد.

وی همچینی اضافه کرد:ضمن اینکه یک محموله خرما نیز در حال بارگیری برای ارسال است.

گفتنی است که اتاق اصناف تهران با تشکیل کمیته ای برای جمع آوری کمک های واحدهای صنفی واتحادیه های تابعه جهت ارسال به منطقه زلزله زده غرب کشور اقدام کرده است.

پاسخی بگذارید