تاریخ: ۸:۰۹ :: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
نشست رییس اتاق اصناف ایران و هیات رییسه اتاق اصناف تهران با هیات مدیره اتحادیه درودگران ومبلسازان تهران

نشست رییس اتاق اصناف ایران و هیات رییسه اتاق اصناف تهران با هیات مدیره اتحادیه درودگران ومبلسازان تهران هم اکنون در اتاق اصناف در خصوص بررسی مشکلات اتحادیه برگزار شد. در این نشست راهکارهای برون رفت از مشکلات هم بیان ودر خصوص روند اجرای آن مذاکراتی  انجام شد. پرینت

photo_2016-08-30_07-04-08نشست رییس اتاق اصناف ایران و هیات رییسه اتاق اصناف تهران با هیات مدیره اتحادیه درودگران ومبلسازان تهران هم اکنون در اتاق اصناف در خصوص بررسی مشکلات اتحادیه برگزار شد. در این نشست راهکارهای برون رفت از مشکلات هم بیان ودر خصوص روند اجرای آن مذاکراتی  انجام شد.

photo_2016-08-30_07-04-18

پاسخی بگذارید