مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران
تاریخ: 13:53 :: 2020/02/23
شاهد فراوانی مرغ در سطح بازار هستیم/ماهی در واحد های صنفی نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران اظهار داشت: با توجه به جوجه گذاری هایی که در یک ماهه گذشته صورت پذیرفته، اکنون جوجه ها آماده وارد شدن به بازار تبدیل هستند؛ لذا از امروز شاهد فراوانی مرغ در سطح بازار هستیم. مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت: […]

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران اظهار داشت: با توجه به جوجه گذاری هایی که در یک ماهه گذشته صورت پذیرفته، اکنون جوجه ها آماده وارد شدن به بازار تبدیل هستند؛ لذا از امروز شاهد فراوانی مرغ در سطح بازار هستیم.

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت: البته تمامی مرغداران قیمت جوجه های یک روزه خود را در شرایطی خریدند که  گرانترین حالت خود در تاریخ پرورش مرغ در کشور را داشته است ، جوجه هایی یک روزه با قیمت ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان و باید مرغ ها را با قیمت و اشباع بازار بازار بفروشنداین جریان در طول تاریخ بی سابقه بوده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی در ادامه افزود: قیمت جوجه از ۲۵۰۰ به ۴۵۰۰ تا ۴۸۰۰ رسیده بود و مرغ اکنون به احتمال زیاد از ۱۲۹۰۰ به ۱۲۵۰۰ تا ۱۲۳۰۰ در بازار به فروش خواهد رسیدو مرغ زنده نیز با مبلغ ۸۵۵۰۰ تومان می رسد.

یوسف خانی اضافه کرد: خوشبختانه امسال مصرف کنندگان به جهت عرضه مناسب مرغ در بازار و مرغ فروشی ها، به راحتی و با قیمت مناسب می توانند به تهیه مرغ بپردازند. تولید و عرضه زیاد مرغ در بازار باعث شکسته شدن قیمت مرغ شده است، اما تولید کنندگان متضرر گردیده اند.

وی در رابطه با عرضه ماهی در واحد های صنفی بیان داشت: قیمت ماهی در واحد های صنفی نسبت به سال گذشته همین موقع، ۲۵ درصد کاهش یافته است همچنین کاهش روند قیمت از اول پاییز تا کنون مسیر خود را طی کرده است.

 

 

 

پاسخی بگذارید