با حضور اکثریت اعضاء
تاریخ: 12:25 :: 2020/02/17
کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران برگزار شد

کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران با حضور اکثریت اعضاء و به ریاست محمدباقر معتمد امروز دوشنبه مورخ ۲۸ بهمن ۹۸ در محل برگزاری جلسات کمیسیون های اتاق اصناف تهران تشکیل شد. در این جلسه ابتدا محمد باقر معتمد رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش در ارتباط با موضوعات قبل از دستور کار به موضوع […]

کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق اصناف تهران با حضور اکثریت اعضاء و به ریاست محمدباقر معتمد امروز دوشنبه مورخ ۲۸ بهمن ۹۸ در محل برگزاری جلسات کمیسیون های اتاق اصناف تهران تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا محمد باقر معتمد رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش در ارتباط با موضوعات قبل از دستور کار به موضوع انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفت: باید در تمام انتخابات، مطالعه و شناخت افراد منتخب خود را در اولویت های انتخاب قرار بدهیم تو بتوانیم افراد صالح و مناسب را برگزینیم.

وی همچنین به حمایت تمام اصناف از کاندیداهای صنفی تاکید کرد و گفت: باید به افراد صنفی که به صحنه انتخابات وارد می شوند رای دهیم تا افراد آگاه به امور اصناف بتوانند با حضور در مراکز تصصم گیر و تصمیم ساز از حقوق اصناف دفاع کنند.

پس از عنوان پاره ای از موضوعاتی که مد نظر کمیسیون و دستور کار است بیان داشت: جمعیت در تمامی شاخصهای اقتصادی جزو الویت ها برای موفقیت است به شرطی که درست و اصولی و بر اساس تخصص از آنها استفاده شود، اصناف بزرگترین جمعیت را در کشور به خود اختصاص داده اند که باید به نوبه خود از ایده ها ، افکار و تخصصشان بهره برداری نمود، این جمعیت عظیم که بیشترین شاخص پرداخت مالیات در کشور را به خود اختصاص داده اند در بسیاری از تصمیماتی که برایشان اخذ می شود دخالت داده نشده و از ایده هایشان استفاده نمی گردد.

در ادامه این جلسه و پس از بیان نقطه نظرات اعضای کمیسیون در خصوص برخی مسائل، کمیسیون وارد دستور کار خود جهت بررسی موضوع رای دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارکنان و نامه ارسالی اتاق اصناف تهران در همین راستا به اتحادیه های صنفی به منظور تسویه حساب سالانه کارکنان زیرمجموع گردید.

اعضای کمیسیون با بررسی محتوی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تسویه حساب کارکنان به صورت سالانه و علی‎الحساب همچنین فرم تسویه حساب تهیه شده به بحث و تبادل نظر پرداختند که در جمع بندی مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع مذکور در جلسات بعدی ضمن دعوت از کارشناسان حقوقی و اداری با حضور اعضای هئیت رئیسه اتاق برای نتیجه گیری بهتر پیگیری و بررسی شود.

برچسب ها:

پاسخی بگذارید