سید مهدی کشاورزی رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سرد خانه های تهران 
تاریخ: 14:26 :: 2020/01/26
رعایت نرخ خدمات از سوی اعضاء لازم الاجراست

رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سرد خانه های تهران در رابطه با نرخ ارائه خدمات به متقاضیان گفت: در سه ساله اخیر که نوسان قیمت ها اتفاق افتاه است، تغیییر نرخ خدمات و افزایش نرخ نداشته ایم؛ اما این قانون از ۱۸ سال پیش تا کنون در حال انجام […]

رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سرد خانه های تهران در رابطه با نرخ ارائه خدمات به متقاضیان گفت: در سه ساله اخیر که نوسان قیمت ها اتفاق افتاه است، تغیییر نرخ خدمات و افزایش نرخ نداشته ایم؛ اما این قانون از ۱۸ سال پیش تا کنون در حال انجام است و رعایت آن از سوی اعضاء لازم الاجراست. 

سید مهدی کشاورزی رئیس اتحادیه صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سرد خانه های تهران افزود: نرخ این صنف در سایت اتحادیه درج می شود و متقاضیان با مراجعه به سایت می توانند کاملاً در جریان میزان و مقدار نرخ خدمات قرار بگیرند، این صنف هزاران کالا را در انبارهای خود بنا به تقاضای مشتریان جای می دهد پس لازم است که در جریان نرخ باشند تا اینکه تصمیم بگیرند تا در کدامین انبار کالای خود را ذخیره نمایند

کشاورزی در ارتباط با فعالیت اتحادیه بیان کرد: دارای ۸۰۰ عضو است که ۴۳۷ عضو آن پروانه کسب دارند و مابقی دارای پرونده صنفی و منتظر دریافت پروانه کسب می باشند. شایان ذکر است که اعضای صنف انبارداران شهر ری در ۲۰ سال قبل عضو این اتحادیه بودند که جدا شده و زیر نظر اتاق اصناف شهر ری قرار گرفتند.

وی در ادامه گفت: این اتحادیه در چهار رسته برای اعضاء خود پروانه کسب صادر می کنند که عبارتند از انبار- سردخانه- سراهای بازار- قپان و توزین وسایل نقلیه.

کشاورزی در رابطه با ارائه نرخ خدمات به متقاضیان انبار کالاهای خود افزود: در سه ساله اخیر که نوسان قیمت ها اتفاق افتاه است، تغیییر نرخ خدمات و افزایش نرخ نداشته ایم اما این قانون از ۱۸ سال پیش تا کنون در حال انجام است و رعایت آن از سوی اعضاء لازم الاجراست.

 

برچسب ها:

پاسخی بگذارید