با حضور عضو هئیت رئیسه اتاق و اعضای کمیسیون
تاریخ: 11:34 :: 2020/01/26
کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران برگزار شد

کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران با حضور علی فاضلی عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران و اکثریت اعضاء به ریاست علی اکبر بخشی، امروز یکشنبه ۶ بهمن ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد. در این جلسه ابتدا علی اکبر بخشی رئیس کمیسیون، گزارشی از  نشست مشترک فی مابین کمیسیون […]

کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران با حضور علی فاضلی عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران و اکثریت اعضاء به ریاست علی اکبر بخشی، امروز یکشنبه ۶ بهمن ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا علی اکبر بخشی رئیس کمیسیون، گزارشی از  نشست مشترک فی مابین کمیسیون با آقای نوری رئیس اداره مالیاتی استان و شهر تهران در هفته گذشته ارایه داده و بیان کرد که در جلسه مذکور مقرر شد تا مطالبات، نظرات و راهکارهای مورد نظر کمیسیون در خصوص مباحث مختلف مالیاتی به صورت مکتوب و طبقه بندی شده ارایه شود تا در نهایت این خواسته ها به شورای معاونین منتقل و با مشورت اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد؛ ضمن اینکه ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم با توجه به ایرادات وارده از سوی اصناف به آن در جلسه مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه جلسه متن تنظیم شده توسط آقای جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران جهت ارایه به ریاست اداره مالیاتی استان و شهر تهران در ۱۱ بند و با محوریت موضوعات حق تمبر، شرکاء، قطعی نشده ها، کدپستی و  عدم شفافیت جواب ها، قرائت و با اعمال برخی اصلاحات به تایید اعضای کمیسیون رسید.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مالیاتی بویژه ماده ۱۸۶ و ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مقرر شد :

  • به منظور تعامل و رسیدن به نتایج بهتر در امور مالیاتی اصناف، ماهی یک بار جلسه ای با ریاست اداره مالیاتی استان و شهر تهران با اعضای کمیسیون تشکیل شود.
  • با توجه به مشکلات اجرایی و فراهم نبودن ساختارهای لازم برای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم جلسه مشترکی بین اعضای کمیسیون بیمه و مالیات با هئیت رئیسه برگزار گردد.
  • مصوب شد برای ارایه آموزش و آگاهی های لازم در ارتباط با ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم جلسه ای با حضور روسای اتحادیه های صنفی و یکی از اعضای هئیت مدیره در محل سالن اجلاس اتاق اصناف تهران و نماینده سازمان امور مالیاتی برگزار شود.
  • در جریان این جلسه همچنین علی فاضلی عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهرانبا استماع نقطه نظرات اعضای کمیسیون، به بیان برخی راهکارها و پیشنهادات برای بهبود وضعیت و چالش های مالیاتی اصناف پرداخت.

پاسخی بگذارید