محمد عبدالهی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی
تاریخ: 13:32 :: 2020/01/20
استانداردسازی تعیین قیمت از اولویت هاست/هنرمند کم نداریم و هنر اصیل ایرانی بسیار زیاد است

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی تهران اظهار داشت: استاندارد سازی و ایجاد اصول صحیح در اجرای عملیات تعیین قیمت کالاهای مورد عرضه در این صنف از الویت هایست که جزو بندهای مهم اتحادیه می باشد، زمانی که از استاندارد سازی صحبت می شود تمامی آیتم های مورد نظر که برخی از […]

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی تهران اظهار داشت: استاندارد سازی و ایجاد اصول صحیح در اجرای عملیات تعیین قیمت کالاهای مورد عرضه در این صنف از الویت هایست که جزو بندهای مهم اتحادیه می باشد، زمانی که از استاندارد سازی صحبت می شود تمامی آیتم های مورد نظر که برخی از آنها نیز جهانی است باید انجام گردد.

محمد عبدالهی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی در ادامه افزود: باید شاخص های استانداردسازی و اصول درجه بندی استخراج شود، زمانی که ابزاری داشته باشیم که بتوانیم با آن اجناس را عیار شناسی و محک گذاری نماییم، آن وقت می توانیم قیمت گذاری اصولی و صحیح برای تمامی صنوف داشته باشیم.

عبدالهی اضافه کرد: رسیدن به یک استاندارد درست و اصولی نیاز به بودجه- آزمایشگاه- تخصص و آزمایشگاه های مجهز دارد، برای رسیدن به این نوع از استاندارد اصولی باید پژوهش و در کنار آن آموزش انجام شود نه آنکه تنها به ارائه نظریه های استاندارسازی بسنده کنیم ، آنچه می گوییم مسیری را طی خواهد کرد تا به عمل برسد این مسیر نیازمند تلاش، هزینه و حمایت دارد، با دست خالی به هیچ مسیر درستی نخواهیم رسید.

وی با تاکید بر ارزش گذاری به هنر و هنرمند ایرانی گفت: بسیاری از هنرها در دست هنرمندان ایرانی است، تنها گذاشتن این افراد می تواند این هنر را در جهان نابود و منقرض کند، در حالی که سالها گذشته تا یک هنر بزرگ شده و دست به دست از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است، باید این هنر و هنرمندانش را پاس داشت و محافظت کرد و برای توسعه آن تلاش کنیم.

عبدالهی تاکید کرد: ایران کشوری است که پتانسیل بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در هنر دارد و می تواند با ایجاد کارگاه های کوچک این کار ها را به طور خانوادگی انجام دهد که صادرات آن باعث ارز آوری می شوند، البته باید بازارهای هدف توسط دولت ایجاد و شرایط صادرات فراهم گردد.

وی تصریح کرد: ما هنرمند کم نداریم و هنر اصیل ایرانی بسیار زیاد است.

پاسخی بگذارید