با حضور اکثریت اعضاء
تاریخ: 12:05 :: 2020/01/13
کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران برگزار شد

کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران با حضور اکثریت اعضاء روز دوشنبه ۲۳ دی  ۹۸ در سالن اجتماعات اتاق اصناف تهران برگزار شد. در این جلسه که عمده موضوعات ارجاع شده به کمیسیون، موضوع افزایش حق عضویت ها بود به بیش از ۲۳ نامه ارجاع شده و درخواست ارائه شده از سوی اتحادیه ها […]

کمیسیون بودجه و تشکیلات اتاق اصناف تهران با حضور اکثریت اعضاء روز دوشنبه ۲۳ دی  ۹۸ در سالن اجتماعات اتاق اصناف تهران برگزار شد.

در این جلسه که عمده موضوعات ارجاع شده به کمیسیون، موضوع افزایش حق عضویت ها بود به بیش از ۲۳ نامه ارجاع شده و درخواست ارائه شده از سوی اتحادیه ها مورد بررسی قرار رفت، برخی از موارد مورد تایید و برخی مورد تجدید نظر قرار گرفت.

وفق ماده ۳۱ قانون نظام صنفی و آئین نامه مربوطه، در خصوص منابع مالی اتحادیه ها، هر ساله اتحادیه حق دارد تا درخواست افزایش حق عضویت خود را تقدیم اتاق اصناف نماید تا مورد بررسی و کارشناسی مراحل اداری قرار گرفته و پس از تصویب به مراجع بالاتر در سازمان صمت ارسال و پس از اعمال نظر به اتاق برگشته و به اتحادیه ابلاغ گردد .این تقاضا به جهت شرایط موجود اقتصادی خوب است طبق قانون سالی یکبار انجام شود اما برخی از اتحادیه ها تقاضای خود را به تاخیر انداخته و پس از چند سال در متن درخواست برای افزایش حق عضویت مبلغ زیادی را درج می کنند، چرا که این تاخیر در تقاضا به نسبت میزان دریافتی اتحادیه موجب کم و کسری بودجه سالانه آنها می شود، اما مبلغ مورد تقاضا با موافقت انجام نمی شود، لذا اتحادیه ها اگر هر ساله درخواستهای خود را به موقع ارسال نمایندبا این مشکل مواجه نشده و روال منطقی و قانونی خود را طی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون به طرح و بررسی موضوع مالیات ارزش افزوده، ماده ۱۸۶ و بررسی اجرای ماده ۹۷ پرداخت و اعضاء هر یک با طرح تحلیلهای خود این موضوعات را نقد و بررسی نموده و در جهت ایجاد راهکارهای مورد نظر پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

شایان توجه است که همه منتقد بر عدم شرایط موجود در اجرای اصل ماده ۹۷ بودند و اصرار بر ساختن بستر های مناسب ، آموزش و تلاش در جهت آگاهی افراد به جهت تسهیل و قدرت در اجرا بود.

اصناف هرگز در مقابل قوانین مقاومت ندارد بلکه همواره تاکید بر اجرای صحیح ، اصولی وعادلانه این قوانین دارد، قوانین همواره یک جانبه و به سود عده ای نباید اجرا شود که در نهایت اصناف قربانیان آن قوانین باشند بلکه می توان با تسهیل در اجرا، آموزش، آگاهی مودیات از اصول و شناخت مواضع و همچنین همکاری سازمان بر اصل واقع بینانه حاصل درآمد اصناف، مالیات را وضع و اخذ نمایند.

 

برچسب ها: ,

پاسخی بگذارید