با حضور عضو هئیت رئیسه و اکثریت اعضاء
تاریخ: 12:17 :: 2020/01/13
جلسه کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران برگزار شد

 جلسه کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران با حضور علی فاضلی عضو هئیت رئیسه اتاق و اکثریت اعضاء به ریاست علی اژدرکش با محوریت پیگیری پیشنهادات و مصوبات قبلی کمیسیون امروز دوشنبه ۲۳ دی ۹۸ برگزار شد. تشکیل کارگروه تولید و صادرات در راستای ارتقای بهره وری تولید و صادرات امروز دوشنبه۲ دی ماه ۹۸ […]

 جلسه کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران با حضور علی فاضلی عضو هئیت رئیسه اتاق و اکثریت اعضاء به ریاست علی اژدرکش با محوریت پیگیری پیشنهادات و مصوبات قبلی کمیسیون امروز دوشنبه ۲۳ دی ۹۸ برگزار شد.

تشکیل کارگروه تولید و صادرات در راستای ارتقای بهره وری تولید و صادرات امروز دوشنبه۲ دی ماه ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا علی اژدرکش رئیس کمیسیون به ارایه تحلیلی از وضعیت اقتصادی و پیامدهای آن بر تولید، تولیدکننده و عموم مردم پرداخت و دیگر اعضاء نیر در این خصوص به  برخی نکته نظرات خود را اعلام داشتند.

در ادامه با توجه به حضور عضو هئیت رئیسه اتاق، موضوع درخواست و پیشنهاد کمیسیون در جلسات گذشته مبنی بر واگذاری و ارجاع کارشناسی نمایشگاه های تخصصی- صنفی به کمیسیون با استناد به قانون نظام صنفی در این خصوص، نظرات و مطالبی از سوی عضو هئیت رئیسه و اعضای کمیسیون بیان و مقرر شد کمیسیون تمام راهکارها و پیشنهادات خود را با محوریت:

  • ضرورت نیازسنجی، استاندارسازی، کارشناسی و نحوه برگزاری نمایشگاه های تخصصی- صنفی از طریق کمیسیون امور اقتصادی
  • برگزاری هرگونه نمایشگاه تخصصی- صنفی با تاییدیه اتحادیه مربوطه
  • ضرورت برگزاری نمایشگاه های تخصصیی-صنفی تنها با محوریت ارایه دستاوردها، ابتکارات، نوآوری ها و معرفی تولیدات
  • ممنوعیت فروش در نمایشگاه های تخصصی- صنفی

به عنوان یک سند راهبردی در راستای استاندارسازی و پویاتر شدن چنین نمایشگاه هایی به هئیت رئیسه اعلام گردد.

همچنین با توجه به مصوبه پیشین کمیسیون در ارتباط با تشکیل کارگروه تولید و صادارت اتاق از طریق کمیسیون و مصوبه هئیت رئیسه اتاق در این خصوص،  آقای مصطفی زاده در ارتباط با کمیته تشکیل شده جهت بررسی اقدامات اولیه برای تشکیل کارگروه تولید و صادرات توضیجاتی ارایه کرد.

 

 

پاسخی بگذارید