با حضور اعضاء
تاریخ: 12:30 :: 2019/12/09
کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران برگزار شد

کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران با حضور اکثریت اعضاء با محوریت ارتقای بهره وری تولید و صادرات دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد. در این جلسه که به ریاست علی اژدرکش برگزار گردید ابتدا نامه های ارجاع شده به کمیسیون رسیدگی و پس از بحث و تبادل […]

کمیسیون امور اقتصادی اتاق اصناف تهران با حضور اکثریت اعضاء با محوریت ارتقای بهره وری تولید و صادرات دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد.

در این جلسه که به ریاست علی اژدرکش برگزار گردید ابتدا نامه های ارجاع شده به کمیسیون رسیدگی و پس از بحث و تبادل نظر جوابیه های لازم جهت ارایه به هئیت رئیسه تدوین شد.

در ادامه با توجه به مصوبه هئیت رئیسه مبنی بر مطرح شدن درخواست کمیسیون برای واگذاری کارشناسی نمایشگاه ها به کمیسیون مذکور در جلسه «کمیته نمایشگاهی» مقرر شد آقای اژدرکش با حضور در   جلسه کمیته نمایشگاهی دلایل و استدلال های کمیسیون را برای انجام این کار ارایه نماید.

در این جلسه همچنین؛ موافقت هئیت رئیسه با درخواست کمیسیون مبنی بر مدیریت یا اجماع «کارگروه تولید و صادرات اتاق اصناف» با کمیسیون اقتصادی مطرح  و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با توجه به وظیفه اصلی کمیسیون« ارتقای بهره وری تولید و صادرات» کمیسیون نسبت به تدوین سند راهبردی اصناف در این رابطه اقدام نماید.

در همین راستا اعضاء با انتخاب آقای حسین مصطفی زاده نایب رئیس کمیسیون مصوب کردند برای تدوین سند راهبردی ارتقای بهره وری تولید و صادرات بویژه در حوزه SME ها، بنگاه های کوچک در گام اولیه تحقیقات و مطالعه اولیه را انجام داده و نتایج  را برای شروع تحقیقات و مطالعات میدانی به کمیسیون ارایه نمایند.

 

پاسخی بگذارید