با حضور اکثریت اعضاء
تاریخ: 12:44 :: 2019/12/04
کمیسیون نرخ اتاق اصناف تهران برگزار شد

کمیسیون نرخ اتاق اصناف تهران با حضور  اکثریت اعضاء و با محوریت پیگیری و بررسی موضوعات، مسائل مرجوعه و درخواستهای اتحادیه های صنفی امروز چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد. در این جلسه ابتداحسین قدیانی  رئیس کمیسیون  در خصوص دستور جلسه کمیسیون و نامه های ارجاع شده به […]

کمیسیون نرخ اتاق اصناف تهران با حضور  اکثریت اعضاء و با محوریت پیگیری و بررسی موضوعات، مسائل مرجوعه و درخواستهای اتحادیه های صنفی امروز چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد.

در این جلسه ابتداحسین قدیانی  رئیس کمیسیون  در خصوص دستور جلسه کمیسیون و نامه های ارجاع شده به آن جهت بررسی توضیحاتی ارایه داد و به دو موضوع درخواستی اتحادیه پرنده و ماهی فروشان رسیدگی و به اجماع نظر رسیدند.

اعضای کمیسیون در ارتباط با نزخ گذاری برخی از اتحادیه ها به بحث و تبادل نظر پرداخته و در مجموع ۳۰ اتحادیه شامل نرخ گذاری می شوند.

 

پاسخی بگذارید