با حضور اکثریت اعضاء
تاریخ: 12:47 :: 2019/12/01
کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران برگزار شد

کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون محوریت پیگیری و بررسی موضوعات و مسائل ارجاع شده به این کمیسیون امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد. در این جلسه ابتدا علی اکبر بخشی به عنوان رئیس کمیسیون در خصوص برگزاری همایش ۲۳ اتحادیه […]

کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران با حضور اکثریت اعضاء کمیسیون محوریت پیگیری و بررسی موضوعات و مسائل ارجاع شده به این کمیسیون امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد.
در این جلسه ابتدا علی اکبر بخشی به عنوان رئیس کمیسیون در خصوص برگزاری همایش ۲۳ اتحادیه ای که مشمول پایانه های فروشگاهی می شوند و این همایش در سالن اجلاس اتاق اصناف تهران روز دوشنبه ۹۸/۸/۱۰ با حضور هیات مدیره های اتحادیه ها و مدیران اجرایی و مشاوران مالیاتی آنها در حضور هیات رئیسه اتاق و اعضاء کمیسیون بیمه و مالیات انجام می شود توضیحاتی ارائه و نقطه نظرات اعضاء مورد توجه قرار گرفت
شایان ذکر است در این جلسه به موضوعاتی نظیر ماده ۱۸۶ و۹۷ رسیدگی و چالش های این مواد مورد بررسی و نظر خواهی قرار گرفت..
در ادامه جلسه، نامه های ارجاع شده از سوی اتحادیه های  ماشین ساز و فلز تراش –گلگیر و رادیاتور و مصالح ساختمانی بررسی و در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

پاسخی بگذارید