با حضور اعضاء
تاریخ: 10:17 :: 2019/12/01
کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران برگزار شد

 کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران با حضور  اکثریت اعضاء و به ریاست محمود آموزگار به عنوان رئیس این کمیسیون به منظور رسیدگی و بررسی موضوعات و مسائل حقوقی اتاق، امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد. در این جلسه ابتدا درخواست جمعی از واحدهای صنفی اوراق کنندگان مستعمل […]

 کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران با حضور  اکثریت اعضاء و به ریاست محمود آموزگار به عنوان رئیس این کمیسیون به منظور رسیدگی و بررسی موضوعات و مسائل حقوقی اتاق، امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ در محل برگزاری کمیسیون های این اتاق تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا درخواست جمعی از واحدهای صنفی اوراق کنندگان مستعمل مبنی بر تشکیل اتحادیه مستقل مطرح شد، سپس با توجه به دعوت و حضور علی پوررجبیان رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو  توضیحاتی از سوی وی به کمیسیون ارایه گردید؛ اما به دلیل عدم حضور نماینده اوراق کنندگان مقرر شد در جلسات بعدی پس از شنیدن صحبتهای وی موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

در خصوص پیشنهاد کارگروه حقوقی اتحادیه ناشران و کتابفروشان مبنی بر اضافه شدن تبصره ای به بند ۵ آیین نامه اجرایی کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه ها در راستای افزایش قدرت اجرایی اتحادیه برای افزودن وظایف کمیسیون رسیدگی به شکایات در موارد خاص به تشخیص اتحادیه مقرر شد در جلسات بعدی بررسی بیشتری صورت گیرد.

پاسخی بگذارید