گروه: عکس
تاریخ: 12:13 :: 2019/11/16
نشست هیات‌های اندیشه‌ورز بسیج اصناف کشور با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران و ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران

پاسخی بگذارید