اصغر پابرجا رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران
تاریخ: 9:00 :: 2019/11/04
افزایش قیمت نان، انتظاری دور از دسترس و نابجا نبود

رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی  با اشاره به اعلام نرخ مصوب نان سنگک با گندم نیمه یارانه ای گفت: پس از مدتها با این نرخنامه،  قیمت جدید نان تعیین و تا حدودی توانست نانوایان را از شرایط سخت نجات دهد. اصغر پابرجا رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی با بیان مطالب فوق الذکر ادامه داد: سال […]

رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی  با اشاره به اعلام نرخ مصوب نان سنگک با گندم نیمه یارانه ای گفت: پس از مدتها با این نرخنامه،  قیمت جدید نان تعیین و تا حدودی توانست نانوایان را از شرایط سخت نجات دهد.

اصغر پابرجا رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی با بیان مطالب فوق الذکر ادامه داد: سال ها با توجه به گرانی و تورم روز کشور و ازدیاد دستمزد کارگر، قیمت نان افزایش نیافته بود و همچنان روز به روز نانوایان تنها به جهت ارزشی که برای کار و صنف داشتند، واحدهای خود را باز نگه می داشتند؛ لذا در شرایطی که هزینه حامل های انرژی افزایش یافت، کرایه مغازه ها گران شد، دستمزد کارگر و حتی خرید نایلون هایی که نان را در آن می گذاشتند بالا رفت، افزایش قیمت نان، انتظاری دور از دسترس و نابجا نبود بدین سان با تلاش های بسیار توانستیم تا حدی این قیمت را نیز متعادل تر نماییم تا نانوایان بیشتر از این متضرر نگردند.

پابرجا در خصوص نرخ ها و تغییر قیمت ها افزود: الویت نانوایان در پخت نان ساده است اما برای نان یک رو کنجد ۵۰۰ تومان به قیمت نان ساده افزوده شده است و نان های سفارشی رژیمی خشک از شمول ترازو خارج می باشند از سوی دیگر ملاک وزن نان، نان گرم می باشد، با توجه به چانه گیری خمیر توسط نیروی انسانی و احتمال بروز خطا، نوسان چانه نان با دو درصد بیشتر یا کمتر مجاز است ، ضمن اینکه قیمت نان با افزودنی های مجاز مثل کنجد بیشتر و وزن بیشتر با توافق با مشتری و نانوا صورت می پذیرد.

وی گفت: به قطع و یقین هیچ وقت با افزایش قیمت نان موافق نبودیم اگر هیچ یک از موارد مذکور افزایش نمی یافت، اما زمانی که همه ملزومات و جوانب مورد نیاز پخت نان افزایش می یابد به ناچار باید قیمت نان که قوت اصلی همه کشور است نیز افزایش یابد.

رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی  افزود: بر این اساس نان سنگک ساده با گندم نیمه یارانه ای با وزن چانه ۶۵۰ گرم که وزن نان ۴۴۰ گرم است قیمت آن ۱۸۰۰ تومان خواهد بود، همچنین قیمت سنگک ساده با گندم یارانه ای با وزن چانه ۵۶۰ گرم ۱۲۰۰ تومان است.

پاسخی بگذارید