حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران
تاریخ: 10:52 :: 2019/09/15
در نحوه قیمت گذاری بورس، ضروری ست حتماً نماینده ای از اصناف حضور داشته باشد

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به  استفاده از تجربه افراد در اتحادیه برای تصمیم گیری  در نحوه قیمت گذاری کالاها اظهار داشت: متاسفانه متولیان اتاق های پنهان در خصوص تصمیم گیری ها برای اتحادیه دارند که حتی برای من  به عنوان رئیس اتحادیه قیمت گذاری غیر شفاف است متاسفانه برخی […]

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به  استفاده از تجربه افراد در اتحادیه برای تصمیم گیری  در نحوه قیمت گذاری کالاها اظهار داشت: متاسفانه متولیان اتاق های پنهان در خصوص تصمیم گیری ها برای اتحادیه دارند که حتی برای من  به عنوان رئیس اتحادیه قیمت گذاری غیر شفاف است متاسفانه برخی در این شرایط حتی به دنبال از دور خارج کردن بخش خصوصی هستند که بی نهایت این موضوع به زیان و ضرر اقتصاد کشور است ، روشن است که بایستی بین نمایندگان اصناف ، دولت، تشکل های صنفی و حضور موثر اصناف در تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی کشور جلسات افزایش پیدا کند تا از شرایط نا امنی حاکم در جامعه جلوگیری شود.

استارت آپ های حوزه فولاد و معضلات و محسنات آن از دیدگاه رستگار، آنچه امروزه بیشتر برروی آن متمرکز هستند ، خروج اصناف از حالت سنتی به مدرنیته بحثی است که سالها بر روی آن برخی از افراد پا فشاری دارند  اما به گونه امروزی که بسیاری بدون داشتن فضای کسب و کار و بطور کاملاً مجازی و غیر قانونی و غیر شفاف مبادرت به کسب و کار می کنند کاملاً غلط است اما اگر این نوع کسب و کار با مدیریت درست و صحیح و شفاف انجام شود بطوریکه قوانین دست و پاگیر را نداشته باشد ، بنظر می رسد درست بوده که البته بایستی با تکنولوژی روز تطبیق داشته باشد کسب و کارهای سنتی و نوپا در فضای نوین نه تنها مقابل هم نیستند بلکه می توانند مکمل یکدیگر شوند، این همان چیزی است که سالهاست کشورهای پیشرفته آن را دنبال می کنند، که حتی در برخی موارد کسب و کار شفاف مجازی باعث پیشرفت و زیباتر شدن کسب و کار اینترنتی نیز شده است.

حمیدرضا رستگار با اشاره به نقش اصناف در بورس بیان داشت: بورس کالا الگویی وارداتی است روند درست فرآیند کشف قیمت در دنیا بر اساس میزان عرضه و تقاضاست و این باید به درستی شفاف شود در بورس کالا این شفافیت را نمی بینیم زمانی که بورس کالا راه اندازی شد بااین هدف بوده که خرده فروشی جمع آوری شود اما در کنار این مسئله موانع دیگر برای سرمایه گذاری بوجود آید بسیاری از اعضای اتحادیه از بورس کالا راضی نبوده چرا که می گویند واسطه دیگری به واسطه ها اضافه شده و برخی هزینه ها افزایش پیدا کرده است .ضرورت دارد در موضوع بورس حتماً نمایندای از اصناف حضور داشته باشد تا نحوه قیمت گذاری در بورس کالا از شفافیت لازم برخوردار و باید ارتباطات  در این موضوع دوطرفه باشد.

پاسخی بگذارید