در راستای تعامل و همکاری اتاق با اتحادیه های صنفی
تاریخ: ۱۰:۰۹ :: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
هئیت مدیره اتحادیه صنف ذوب فلزات با رئیس و نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران دیدار کرد

اعضای هئیت مدیره اتحادیه صنف ذوب فلزات در راستای تعامل و هماهنگی بیشتر، روز شنبه ۱۶ شهریور ۹۸ با قاسم‎ نوده‌فراهانی رئیس و ابراهیم درستی نایب رئیس اول  اتاق اصناف تهران در محل این اتاق دیدار کرده و به گفت‎و‎گو نشستند. در جریان این دیدار ابتدا حسین محسنی فر رئیس و اعضای هئیت مدیره اتحادیه […]

اعضای هئیت مدیره اتحادیه صنف ذوب فلزات در راستای تعامل و هماهنگی بیشتر، روز شنبه ۱۶ شهریور ۹۸ با قاسم نوده‌فراهانی رئیس و ابراهیم درستی نایب رئیس اول  اتاق اصناف تهران در محل این اتاق دیدار کرده و به گفتوگو نشستند.

در جریان این دیدار ابتدا حسین محسنی فر رئیس و اعضای هئیت مدیره اتحادیه در ارتباط با چالش ها و مشکلات موجود خود در اتحادیه و وضعیت صنف متبوع مطالبی را بیان کردند، سپس رئیس اتاق اصناف در خصوص مطالب مطروحه و خواسته های اتحادیه نکاتی را ارایه کرد .

‎قاسم نوده فراهانی ریاست اتاق اصناف تهرن  ضمن تاکید بر اهتمام  و تعامل هئیت رئیسه اتاق و  اتحادیه های صنفی در راستای بهبود وضعیت کسب و کار اصناف گفت: هئیت مدیره اتحادیه های صنوف مختلف باید با تکیه بر خردجمعی و اهتمام بر اتحاد و همفکری برای رفع مشکلات و چالش های موجود گام بردارند که ثمره این فرایند بهبود وضعیت صنف از یک سو و تسهیل شرایط برای مصرف کننده از سوی دیگر می باشد.

پاسخی بگذارید