در راستای هماهنگی و تعامل بیشتر اتاق با اتحادیه های صنفی
تاریخ: 10:27 :: 2019/08/18
هئیت مدیره اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان با هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران دیدار کردند

 هئیت مدیره اتحادیه صنف لوازم بهداشتی ساختمان در راستای بحث و تبادل نظر در خصوص برخی مسائل داخلی و صنفی با قاسم نوده‎فراهانی ریاست، ابراهیم درستی نایب رئیس اول و خسرو ابراهیمی نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران دیدار و گفت‎و‎گو کردند. در این دیدار ابتدا مرادعلی شعبانلو رئیس و اعضای هئیت مدیره اتحادیه به […]

 هئیت مدیره اتحادیه صنف لوازم بهداشتی ساختمان در راستای بحث و تبادل نظر در خصوص برخی مسائل داخلی و صنفی با قاسم نوده‎فراهانی ریاست، ابراهیم درستی نایب رئیس اول و خسرو ابراهیمی نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران دیدار و گفت‎و‎گو کردند.

در این دیدار ابتدا مرادعلی شعبانلو رئیس و اعضای هئیت مدیره اتحادیه به بیان برخی از چالش ها و مسائل مبتلابه موجود صنف متبوع خود پرداخته و در ادامه قاسم نوده فراهانی ریاست اتاق ضمن بیان رهنمودهایی با تاکید بر انجام امور با توسل و تکیه بر تعامل و همکاری بین هئیت مدیره اتحادیه های صنفی، آنها را به رعایت حال اعضای صنف و رفع مشکلات ایشان در چارچوب قانون و ضوابط تعیین شده دعوت کرد.

پاسخی بگذارید