ابوالقاسم آقاحسین شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک
تاریخ: ۸:۵۲ :: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
ظرفیت خالی پوشاک ناشی از کمبود مواد اولیه و نقدینگی است/ورود برندهای ارزشمند و الگو می تواند برای تولید ارتقا ایجاد کند

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان این که بخشی از ظرفیت خالی پوشاک ناشی از کمبود مواد اولیه و نقدینگی است گفت: دولت باید بستر فضای کسب و کار را ایجاد و رونق دهد تا بخش خصوصی و پوشاک بتواند آزاد کار کند.  ابوالقاسم آقاحسین شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: […]

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان این که بخشی از ظرفیت خالی پوشاک ناشی از کمبود مواد اولیه و نقدینگی است گفت: دولت باید بستر فضای کسب و کار را ایجاد و رونق دهد تا بخش خصوصی و پوشاک بتواند آزاد کار کند.

 ابوالقاسم آقاحسین شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: بخشی از ظرفیت خالی صنعت پوشاک ناشی از کمبود مواد اولیه است و بخش دیگر نقدینگی است. تحریم های چندساله کشور ما را عقب انداخته است، بنابراین وظیفه وزاتخانه است که کار حمایتی را انجام دهد.

شیرازی افزود: دولت باید بستر فضای کسب و کار را ایجاد و رونق دهد تا بخش خصوصی و پوشاک بتواند آزاد کار کند.

او افزود: پوشاک یک زنجیره است. زمینه اول این است که باید ایده پردازی و مدلباس داشته باشیم که زیاد متوقف نبوده ایم، اموزش ها نیز برای پوشاک به اندازه لازم نبوده است.

رئیس اتحادیه پوشاک درباره ممنوعیت واردات پوشاک گفت: در این مقطعی که با نوسان ارز مواجه شدیم جهشی بود که دولت با نگاه حمایتی از صنعت پوشاک به بازار و تولید کننده کمک کرد.

شیرازی با بیان اینکه ورود برندهای ارزشمند و الگو می تواند برای تولید ارتقا ایجاد کند گفت: برای تولید داخلی احتیاج به تعزیرات داخلی نداریم و قیمت گذاری پوشاک نیز معنا ندارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک افزود: دولت برای توسعه صنعت پوشاک باید بستر را فراهم کند تا بخش خصوصی و پوشاک آزادتر فعالیت کند.

او تاکید کرد: ایده پردازی و مد لباس از مواردی است که در این زمینه ها موفق نبوده ایم و با توجه به شرایط تحریم پوشاک همانند یک بچه نیاز به پرورش دارد.

 

 

پاسخی بگذارید