سیدحسین دکمه چی رئیس اتحادیه خرازی فروشان و وابسته
تاریخ: ۱۴:۱۴ :: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
تاسیس انجمن، موازی کاری با اتحادیه است

رئیس اتحادیه صنف خرازی فروشان و وابسته تهران با اشاره به نقش انجمن های صنفی و  موازی کاری با اتحادیه ها بیان داشت: انجمن ها بدون رعایت کوچکترین قوانین و یا اختیارات قانونی که البته به هیچ وجه شرایط اتحادیه را ندارند ورود کرده و ضمن اخلال و بی نظمی در کار اتحادیه ها، مشکلات […]

رئیس اتحادیه صنف خرازی فروشان و وابسته تهران با اشاره به نقش انجمن های صنفی و  موازی کاری با اتحادیه ها بیان داشت: انجمن ها بدون رعایت کوچکترین قوانین و یا اختیارات قانونی که البته به هیچ وجه شرایط اتحادیه را ندارند ورود کرده و ضمن اخلال و بی نظمی در کار اتحادیه ها، مشکلات زیادی را فراهم می کنند.

سید حسین دکمه چی رئیس اتحادیه صنف خرازی فروشان و وابسته افزود: انجمن های صنفی که از گروههای بسیار کوچک که گاهی از پنج  نفر نیز تجاوز نمی کند تشکیل می شوند مجوز خود را از وزارت کار می گیرند و دقیقاً همان وظایف و اختیارات اتحادیه ها را و لو حتی بیشتر انجام می دهند، حال آنکه اتحادیه ها زیر نظر اتاق اصناف و با داشتن قانون نظام صنفی و نظارت وزارت صنعت و سازمان صنعت با قدمتی بسیار طولانی  تمام و کمال در خدمت مردم بوده و از هیات مدیره هایی تشکیل شده است که با رای و انتخاب اعضاء مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه افزود: در ارتباط با مشکلات عدیده ای که از جانب انجمن ها ایجاد شده است اتحادیه خرازی فروشان نیز در امان نمانده و از سالهای دور برخی از افراد که سال ها عضو اتحادیه خرازی فروشان بوده اند به جهت عدم رای در انتخابات هیات مدیره مبادرت به کارشکنی نموده و در صددد تشکیل انجمن بر آمده اند، هرچند با توجه به اینکه بارها از مبادی قانونی و در جلسات مهم و از سوی بسیاری از مسئولان غیر قانونی بودن این انجمن ثابت شده است؛ اما متاسفانه تا ماه گذشته دست از کارشکنی برنداشته و فعال بودند تا اینکه توانستیم از سوی دیوان عدالت اداری حکم دستور موقت را اخذ و حقانیت خود را ثابت کنیم .

او با اشاره به برخی از  آرای صادره گفت: ۱-کمیسیون حقوقی اتاق اصناف مورخ۱۲/۱۲/۹۷ -۲- هیات عالی نظارت ۲۵/۷/۹۶ مبنی بر مصوبه هیات عالی نظارت بر ادغام و چابک سازی  تشکل های صنفی و عدم تفکیک رسته موصوف که  تحت پوشش اتحادیه صنف خرازی فروشان است-۳-نامه مجمع امور صنفی مورخ ۲۱/۶/۸۴ مبنی بر اینکه کلیه انجمن های صنفی در جهت صدور پروانه کسب و یا مساعدت و تسهیل در صدور یا تمدئید آن هیچ نقشی نداشته و جهت پشتیبانی و کمک در ادارات دارایی و شهرداری و تامین اجتماعی و غیره هیچگونه مجوز قانونی ندارند -۴- ۱۹/۳/۹۸ رای دیوان عدالت اداری شعبه ۴۵ مبنی بر ممانعتاز اجرای مفاد مصوبه مورد اعتراض بر تشکیل اتحادیه جدید بند ۲ مصوبه شماره ۱۱۲۶۰۸/۹۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ صادره از کمیسیون شکایت که ذیل این رای آمده است استنکاف شعبه صادر کننده دستور موقت ، متخلف را به انفصال از خدمات دولتی به مدت شش تا یک سال خسارت وارده محکوم می کند. ۵- نامه اتاق اصناف به سازمان مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ ۶- جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مورخ ۱۳/۲/۹۵ مبنی بر تجمیع اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن با هدف افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کارآمدی  که از تایید درخواست تفکیک اتحادیه خودداری و در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه از این دبیرخانه استعلام شود.

دکمه چی افزود : هدف از تشکیل اتحادیه ها اتحاد و همگرایی اعضای یک صنف که در یک راستا فعالیت می نمایند می باشد و به قطع و یقین تشکیل گروههای مختلف با نام انجمن نه تنها موازی کاری بوده و شدیداً مخالف و مغایر قانون است بلکه باید از هر گونه انفصال و از هم پاشیدگی خودداری نماییم.

پاسخی بگذارید