حسین محمدی رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و آشپز
تاریخ: ۱۲:۰۳ :: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
حذف حدود صنفی معضلی بزرگ بر بدنه اصناف بوده است

رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و آشپز با تاکید بر لزوم ایجاد حدود صنفی اظهار داشت: متاسفانه حذف حدود صنفی بدون کار کارشناسانه و در نظر گرفتن برخی موارد  مهم صورت گرفت که صدمات زیادی بر بدنه اصناف وارد کرد. حسین محمدی افزود: اگر  هدف مسئولان از این امر ایجاد اشتغال بود با این کار […]

رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و آشپز با تاکید بر لزوم ایجاد حدود صنفی اظهار داشت: متاسفانه حذف حدود صنفی بدون کار کارشناسانه و در نظر گرفتن برخی موارد  مهم صورت گرفت که صدمات زیادی بر بدنه اصناف وارد کرد.

حسین محمدی افزود: اگر  هدف مسئولان از این امر ایجاد اشتغال بود با این کار نه تنها به هدف نرسیدند بلکه موجب بیکاری و حتی درماندگی و ورشکستگی  افرادی شدند که سالیان سال در این صنوف عمر خود را صرف کرده بودند.

او تصریح کرد: به نظر می رسد برای ایجاد اشتغالزایی باید برخی از قوانین حذف و یا اضافه شوند، این در صورتی است که کاملاً کارشناسانه و با استفاده از همه اطلاعات و تحقیق میدانی و نظرات نخبه های آن امور انجام شود؛ اما متاسفانه حذف حدود صنف بدون کار کارشناسانه و همه موارد مذکور صورت گرفت، اگر  هدف مسئولان ایجاد اشتغال بود با این کار نه تنها به هدف نرسیدند بلکه موجب بیکاری و حتی درماندگی و ورشکستگی  افرادی شدند که سالیان سال در این صنوف عمر خود را صرف کرده بودند.

محمدی به یکی از نمونه های مشکلات تداخل صنفی در صنف متبوع خود اشاره کرده و در ادامه گفت: برخی از مساجد مبادرت به توزیع محصولات صنف کبابی و حلیم می کنند که متاسفانه ورودی های مساجد با این مکانهای توزیع یکی است و بازرسان اتحادیه نمی توانند وارد مساجد شده و این مکانها را به جهت عدم اخذ پروانه کسب پلمپ نمایند؛ لذا از جامعه روحانیت و ائمه محترم جماعت درخواست داریم به جهت رشد و اشاعه قانونمندی و اجرای عدالت تدابیری بیندیشند تا بازرسی این مکانها در اختیار اتحادیه قرار گیرد تا طبق قوائد شرع عزیزمان عدالت در مورد همگان رعایت شود.

پاسخی بگذارید