در قالب برنامه اتاق اصناف تهران برای تعامل بیشتر با اتحادیه ها
تاریخ: 12:49 :: 2019/05/19
هئیت مدیره اتحادیه پیک‎موتوری و حمل و نقل بار سبک شهری با هیئت رئیسه اتاق دیدار کردند

در راستای بررسی و رسیدگی به برخی چالش های موجود در اتحادیه صنف پیک‎موتوری و حمل ونقل بار سبک شهری جلسه ای با حضور قاسم نوده‎فراهانی رئیس، ابراهیم درستی نایب رئیس اول و حسین درودیان عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران، محمد جعفرنیا رئیس اداره اصناف و امور تشکل ها و دبیر کمیسیون نظارت بر […]

در راستای بررسی و رسیدگی به برخی چالش های موجود در اتحادیه صنف پیک‎موتوری و حمل ونقل بار سبک شهری جلسه ای با حضور قاسم نوده‎فراهانی رئیس، ابراهیم درستی نایب رئیس اول و حسین درودیان عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران، محمد جعفرنیا رئیس اداره اصناف و امور تشکل ها و دبیر کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی و اعضای هئیت مدیره این اتحادیه در دفتر ریاست این اتاق روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار شد.

در این جلسه ابتدا برخی توضیحات از سوی داود محمدی رئیس و احدی از اعضای هئیت مدیره در ارتباط با چالش های هئیت مدیره به اطلاع حاضران ارایه گردید در ادامه قاسم نوده فراهانی در سخنانی با اشاره به لزوم و اهمیت عملکرد هئیت مدیره اتحادیه های مختلف صنفی در تعیین جایگاه صنف متبوع و در کلیت اصناف گفت: همه اعضای هئیت مدیره اتحادیه های صنفی باید تمام مطالب و برنامه های عنوان شده در تبلیغات قبل از انتخابات را مد نظر داشته باشند که همانا یکی از اولویت های مطرح شده اهتمام آنها در رسیدگی به امور اعضای تحت پوشش و رفع چالش های آنها می باشد.

فراهانی باتاکید بر اینکه هدف همه ما باید خدمت به مردم باشد عنوان کرد: در امور جاری و در تمام شرایط نباید این هدف فراموش شود و برای رسیدن با این مهم یکی از آیتم های مهم تبعیت از خرد جمعی و وفاق و همدلی در انجام کارها می باشد.

در جریان این نشست همچنین ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق با تاکید بر حرکت در چارچوب قانون گفت: هئیت مدیره و روسای اتحادیه های صنفی همگی مجری قانون و مصوبات هستند که باید با تکیه بر وفاق، همفکری و همکاری، امور مربوطه و محوله را به انجام برسانند.

درستی تصریح کرد: برای رسیدن به هدف مورد نظر باید از عنادورزی و منیت در امور خودداری شود و رسیدگی و پیگیری امور اعضاء و در واقع مردم اولویت اصلی قرار گیرد که در این صورت می توان گفت در مسیر درست گام برمی داریم.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به مطالب ارایه شده از سوی هئیت مدیره مقرر گردید رسیدگی به چالش های موجود در اتحادیه به کمیسیون ماده ۳۹ محول گردد.

پاسخی بگذارید