با حضور رئیس و اعضای هئیت رئیسه
تاریخ: ۱۴:۰۹ :: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
شورای راهبردی اتاق اصناف تهران تشکیل جلسه داد

 دومین جلسه شورای راهبردی اتاق اصناف تهران با حضور قاسم نوده فراهانی ریاست، خسرو ابراهیمی‎نیا نایب رئیس دوم و علی فاضلی عضو هئیت رئیسه این اتاق برای تدوین اهداف و برنامه های شورای مذکور در محل برگزاری کمیسیونهای اتاق تشکیل شد. در این جلسه قاسم نوده فراهانی ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور روسای اتحادیه […]

 دومین جلسه شورای راهبردی اتاق اصناف تهران با حضور قاسم نوده فراهانی ریاست، خسرو ابراهیمی‎نیا نایب رئیس دوم و علی فاضلی عضو هئیت رئیسه این اتاق برای تدوین اهداف و برنامه های شورای مذکور در محل برگزاری کمیسیونهای اتاق تشکیل شد.

در این جلسه قاسم نوده فراهانی ضمن خیرمقدم و تشکر از حضور روسای اتحادیه های صنفی گفت: هدف اصلی هئیت رئیسه اتاق از تشکیل این شورا بهره‎مندی از خرد جمعی همه بزرگان و روسای اتحادیه های صنفی برای پیشبرد بهتر کارها می باشد.

رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: همانگونه که در روزهای ابتدایی شروع به کار هئیت رئیسه فعلی گفتم کار اصناف از عهده تنها اعضای هئیت رئیسه برنمی‎آید و در همه حال ما نیازمند رهنمودها، راهکارها و پیشنهادات شما هستیم و معتقدیم با خرد جمعی است که می توانیم گام‎های بزرگتری برداریم.

فراهانی با اشاره به وضعیت متفاوت بازار و اصناف تصریح کرد: شرایط کنونی بیشتر از همه برهه ها لزوم هم‎اندیشی، وفاق و خردجمعی را می طلبد و ما موظف هستیم که اکنون با یاری همدیگر در مسیر کمک به رفع چالش های اصناف مختلف گام برداریم.

در این جلسه همچنین علی فاضلی عضو هئیت رئیسه اتاق با اشاره به فلسفه تشکیل شورای راهبردی گفت: شورای راهبردی در معنای لغوی زمانی تشکیل می شود که مجموعه ای دچار بحرانی شده باشد و شورا بخواهد به آن کمک کند که چالش های موجود را از سر راه بردارد.

فاضلی تاکید کرد: این شورا باید برنامه های خود را به صورت منظم تدوین کرده و در امور و مباحث کلی اقتصاد و نیز اصناف برنامه های راهبردی خود را ارایه دهد و از پرداختن به مسائل انحرافی بپرهیزد و در واقع باید نگاه ملی و صنفی داشته باشد.

در جریان این جلسه حاضران که از روسای تعدادی از اتحادیه‎های صنفی تشکیل شده بودند نظرات و پیشنهادات خود را برای تدوین برنامه ها، نوع عملکرد، نقشه کلی و دستیابی به کارایی و خروجی بهتر بیشتر شورا ارایه کردند.

 

پاسخی بگذارید