حبیب‎اله بشارتی رئیس اتحادیه صنف آهن‎سازان
تاریخ: ۱۰:۰۶ :: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
منشاء تمامی پیشرفت ها در کشور تولید است

رئیس اتحادیه صنف آهن‎سازان تهران با اشاره بر لزوم تمرکز کشور بر رونق تولید تاکید کرد: منشاء تمامی ترقی‎ها در کشور، تولید است، تمرکز و سرمایه‎گذاری در مدل‎های مختلف و رسته های تولیدی در کشور تولید می باشد؛ چه آنکه کشورهایی نظیر ژاپن، چین و …  نیز با همین روش به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان […]

رئیس اتحادیه صنف آهنسازان تهران با اشاره بر لزوم تمرکز کشور بر رونق تولید تاکید کرد: منشاء تمامی ترقیها در کشور، تولید است، تمرکز و سرمایهگذاری در مدلهای مختلف و رسته های تولیدی در کشور تولید می باشد؛ چه آنکه کشورهایی نظیر ژاپن، چین و …  نیز با همین روش به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهان تبدیل شده است.

حبیب‎اله بشارتی در ادامه گفت: مهمترین توجهی که در زمینه تولید می توان داشت، تقویت کارگاه‎های تولیدی است، کشورهای پیشرفته صنعتی در جهان با تمرکز بر همین کارگاههای کوچک توانسته اند به تولیدات انبوه دست یابند.

بشارتی با تاکید بر لزوم پشتیبانی اصولی از تولید بیان داشت: ارائه تسهیلات و واگذاری وام‎های بلندمدت تاثیر بسزا و از شاخصه های مهم در امر تولید است، تنها با بیان کلمات نمی‎توان به آرزوها و آمال های کشور پرداخت؛ بلکه پردازش موضوع مدنظر و بکارگیری همه عوامل و نیروهای موثر در آن مسیر، صبر و استفاده از نیروی انسانی کارآمد، از بین بردن موانع و مشکلات، ارزش‎گذاری به ایده‎های تولیدی، بکارگیری متخصصین و نخبه‎های آن نوع تولید بخصوص به بازی گرفتن افراد صنفی که سال‎های زیادی از عمر خود را در مسیر تولید گذرانده اند می تواند باعث تحقق آن آرزو شود.

وی گفت: تولیدکننده هر کارگاهی باید از ضمانت کار و فعالیت خود مطمئن باشد همچنین اگر در آن حرفه موفق عمل نمود و توانایی گسترش کارگاه خود را داشت بتواند با خیال راحت، نیروی جدید استخدام نماید نه آنکه با افزایش نیروی بیشتر، تخفیف بیمه ای خود را از دست بدهد.

بشارتی با ابراز تاسف از حمایت نشدن کارگاه های تولیدی گفت: به جای ایجاد انگیزه، متاسفانه دولت با عدم حمایت از کارگاه‎های تولید موجب از بین رفتن فعالیت همین کارگاههای کوچک هم می شود.

پاسخی بگذارید