در قالب تعامل و همکاری اتاق اصناف تهران با اتحادیه های صنفی
تاریخ: 11:29 :: 2019/03/13
اعضای هئیت مدیره اتحادیه صنف حمل و نقل بار سبک شهری با هئیت رئیسه اتاق دیدار کردند

اعضای هئیت مدیره اتحادیه صنف حمل و نقل بار سبک شهری و پیک‎موتوری با قاسم نوده‎ فراهانی رئیس، خسرو ابراهیمی‎نیا نایب رئیس دوم و حسین درودیان عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران امروز چهارشنبه ۲۲اسفند ۹۷ دیدار و گفت و گو کردند. در راستای برنامه هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران برای ایجاد تعامل و هماهنگی […]

اعضای هئیت مدیره اتحادیه صنف حمل و نقل بار سبک شهری و پیک‎موتوری با قاسم نوده فراهانی رئیس، خسرو ابراهیمی‎نیا نایب رئیس دوم و حسین درودیان عضو هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران امروز چهارشنبه ۲۲اسفند ۹۷ دیدار و گفت و گو کردند.

در راستای برنامه هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران برای ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر فی‎مابین اتحادیه ها و اتاق اصناف تهران در قالب دیدار با هئیت مدیره و بازدید از اتحادیه های صنفی، هئیت مدیره اتحادیه صنف حمل و نقل بار سبک شهری با حضور در محل اتاق اصناف تهران با رئیس و  اعضای هئیت رئیسه این اتاق دیدار و در خصوص مسائل مبتلابه و چالش های صنف متبوع خود تبادل نظر کردند.

در این دیدار داود محمدی رئیس و اعضای هئیت مدیره اتحادیه ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص چالش ها و وضعیت صنف متبوع خود خواستار پیگیری و مرتفع شدن امور برای واحدهای صنفی خود شدند.

در ادامه قاسم نوده فراهانی ریاست اتاق، ضمن بیان نکته نظرات خود در خصوص مطالب عنوان شده آمادگی هئیت رئیسه را برای تعامل و هماهنگی جهت بهبود و رفع چالش این صنف اعلام داشت.

پاسخی بگذارید