رئیس اتاق اصناف ایران
تاریخ: 8:26 :: 2019/03/12
مالیات مشاغل خرد و کوچک در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: امسال مقرر شد تا گروه سوم اصناف که شامل مشاغل خرد و کوچک هستند، مشمول افزایش مالیات نشوند. سعید ممبینی با اشاره به مشکلات برخی اصناف در رکود یکساله اخیر و در واکنش به پیشنهاد برخی اصناف برای در نظر گرفتن تنفس مالیاتی در سال جاری اظهار کرد: با توجه […]

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: امسال مقرر شد تا گروه سوم اصناف که شامل مشاغل خرد و کوچک هستند، مشمول افزایش مالیات نشوند.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: ما در این شرایط پیشنهاد داده‌ایم که در تعیین مالیات اصناف، سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن رکود دو ساله اخیر و مشکلات اصناف در این مدت، مالیات بر درآمد آن‌ها را تعیین کند.

وی گفت: البته خوشبختانه مقرر شده است تا گروه سوم اصناف که شامل مشاغل خرد و کوچک هستند، با توجه به معافیت‌های مالیاتی، مشمول افزایش مالیات نشوند.

به گفته ممبینی، گروه و دسته سوم شامل مشاغلی است که حجم فروش کالا و خدمات آن‌ها طی یکسال کمتر از یک میلیارد تومان است.

 

وزارت اقتصاد به واحدهای صنفی تنفس مالیاتی ۲ ساله بدهد

مودیان صاحبان مشاغل در آیین نامه قانون مالیات های مستقیم بر اساس حجم فعالیت به سه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول کسانی هستند که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیش از سه میلیارد تومان بوده و برای گروه دوم باید بین یک تا سه میلیارد تومان باشد؛ مودیانی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.

پاسخی بگذارید