با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق
تاریخ: ۱۰:۰۲ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
اولین جلسه کمیسیون تشخیص اتاق اصناف تهران برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون تشخیص اتاق اصناف تهران در دور جدید با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس، حسین درودیان و علی فاضلی اعضای هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران امروز ۱۸دی ۹۷ در محل کمیسیون ها برگزار شد. در این جلسه که اعضای جدید این کمیسیون حضور داشتند قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق در سخنانی با تاکید […]

اولین جلسه کمیسیون تشخیص اتاق اصناف تهران در دور جدید با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس، حسین درودیان و علی فاضلی اعضای هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران امروز ۱۸دی ۹۷ در محل کمیسیون ها برگزار شد.
در این جلسه که اعضای جدید این کمیسیون حضور داشتند قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق در سخنانی با تاکید بر اهمیت عملکرد کمیسیون ها گفت: عملکرد و تصمیمات کمیسیون‎ها به طور یقین اگر بر اساس یافته‎ها و کارشناسی های دقیق صورت گیرد بر کار اتاق اصناف و در نهایت وضعیت اتحادیه ها و مجموعه اصناف تاثیرگذار خواهد بود؛لذا هئیت رئیسه حامی و پشتیبان کمیسیون ها در اجرای مصوبات آنها می باشد.

در جریان این جلسه، اعضای کمیسیون نیز به بیان نظرات خود پرداختند.

پاسخی بگذارید