با حضور نایب رئیس دوم اتاق و روسای اتحادیه های صنفی
تاریخ: ۹:۲۰ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
اولین مسابقه نمادین فوتبال اتاق اصناف تهران برگزار شد

در ادامه برنامه اتاق اصناف تهران برای ترویج ورزش و ایجاد روحیه شور و نشاط بین اصناف پس از تشکیل هئیت فوتبال اتاق، اولین مسابقه نمادین فوتبال بین روسای اتحادیه های صنفی روز یک شنبه ۱۶ دی ۹۶ با حضور خسرو ابراهیمی‎نیا نایب رئیس دوم اتاق برگزار شد. در جریان این مسابقه دوستانه که در […]

در ادامه برنامه اتاق اصناف تهران برای ترویج ورزش و ایجاد روحیه شور و نشاط بین اصناف پس از تشکیل هئیت فوتبال اتاق، اولین مسابقه نمادین فوتبال بین روسای اتحادیه های صنفی روز یک شنبه ۱۶ دی ۹۶ با حضور خسرو ابراهیمی‎نیا نایب رئیس دوم اتاق برگزار شد.

در جریان این مسابقه دوستانه که در ورزشگاه پیام و با حضور تعداد زیادی از روسای اتحادیه های صنفی انجام یافت تیم های تشکیل شده در یک مصاف دوستانه با یکدیگر مسابقه دادند.

شایان ذکر است اتاق اصناف تهران در راستای جامع عمل پوشاندن به شعار خود در ایجاد شور و نشاط در میان خانواده اصناف با توسعه ورزش، اقدام به تشکیل هئیت های ورزشی در رشته های مختلف نموده است تا با تدوین و تنظیم برنامه ها و پایهگذاری اولیه برای استعدادیابی، تشکیل تیمهای مختلف ورزشی و انجام مسابقات و در نهایت برگزاری جشنواره ورزشی اصناف برای رسیدن به این هدف گام بردارد. 

پاسخی بگذارید