تاریخ: ۱۴:۵۱ :: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران با حضور نایب رئیس دوم اتاق تشکیل شد

کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران با حضور خسرو ابراهیمی نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران، اعضای کمیسیون و معاون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق، روز چهارشنبه ۱۴آذر ۹۷ در سالن اجتماعات اتاق برگزار شد. در این جلسه نایب رئیس دوم اتاق با تاکید بر مورد نظر قراردادن کلیات صورت جلسات کمیسیون‎ها در جلسات هیات رئیسه […]

کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران با حضور خسرو ابراهیمی نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران، اعضای کمیسیون و معاون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق، روز چهارشنبه ۱۴آذر ۹۷ در سالن اجتماعات اتاق برگزار شد.

در این جلسه نایب رئیس دوم اتاق با تاکید بر مورد نظر قراردادن کلیات صورت جلسات کمیسیون‎ها در جلسات هیات رئیسه اتاق اظهار داشت: موضوعات مطروحه و مورد نظر کمیسیون با پیگیری کمیسیون و همفکری هیات رئیسه منتج به خروجی قابل قبول و مفیدی خواهد بود.

پاسخی بگذارید