انتقاد از موج سواری برروی حادثه پلاسکو

رییس اتحادیه صنف پبراهن دوزان ورسته های وابسته تهران نسبت به استفاده ابزاری تبلیغاتی از حادثه پلاسکو در این روزها انتقاد کرد. مجتبی درودیان گفت: متاسفانه حادثه پلاسکو برای برخی ها ابزاری شده است تا در ماههای منتهی به انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف تهران برعلیه علی فاضلی رییس اتاق اصناف تهران وایران جریان سازی […]

رییس اتحادیه صنف پبراهن دوزان ورسته های وابسته تهران نسبت به استفاده ابزاری تبلیغاتی از حادثه پلاسکو در این روزها انتقاد کرد.

مجتبی درودیان گفت: متاسفانه حادثه پلاسکو برای برخی ها ابزاری شده است تا در ماههای منتهی به انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف تهران برعلیه علی فاضلی رییس اتاق اصناف تهران وایران جریان سازی کنند.

رییس اتحادیه صنف پبراهن دوزان ورسته های وابسته تهران تاکید کرد: برای آنهایی که در جلسات شبانه روزی مربوط به بررسی مشکلات وتسهیل امور مربوط به حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو حضور نداشتند می گویم که شخص علی فاضلی با تمام توان درطول یکسال گذشته برای به سرانجام رساندن خواسته های بحق چادثه دیدگان پلاسکو دلسوزانه وبه عنوان یک فعال صنفی تلاش کرده وهنوز هم دارد انجام می دهد واینکه در این روزها برخی رسانه های درحق رییس اتاق اصناف ایران بی انصافی می شود بداخلاقی های انتخاباتی است.

وی تصریح نمود: بنده از نزدیک شاهد م که رییس اتاق اصناف ایران بدون توجه به زمان ومکان با تمام ارتباطاتی که با دولت دارد به نفع حادثه دیدگان قدم بر یم دارد ومتاسفانه برخی که دم از حمایت از پلاسکو زده ومیزنند اطلاعاتی در خصوص اخرین عملکرد رییس اتاق اصناف ندارند وبا اظهار نظرهای خارج از واقعیت که فقط جنبه نشان دادن توانمندی برای کمک به اصناف دارد می خواهند دایه دلسوزتر از مادر باشند.

درودیان در پایان خطاب به برخی رسانه های که به نقل از وی بر علیه رییس اتاق اصناف ایران شایعه سازی می کنند گفت: لطفا بداخلاقی های رسانه ای در فضای مجازی وغیر مجازی را کنار بگذارید در حال حاضر جامعه اصناف نیازمند آرامش است .لطفا بی انصافی بر علیه مرد زحمتکش اتاق اصناف ایران را کنار بگذارید و با قلم مبارکتان برای آرامش جامعه گارم بر دارید.

پاسخی بگذارید