وجود رکود در بازار مسکن، هنوز قيمت‌ها بالاست/ سقوط قيمت مسکن با تداوم کاهش نرخ ارز