افراد تحت پوشش بيمه قالي بافي نصف شد/ زور بيمه به شرکت‌هاي بزرگ نمي‌رسد