قالي بافان، لشگري براي ترميم تمامي زخم هاي اقتصادي کشور/ چرا سازمان صمت اجازه صدور پروانه کسب قالي بافان را به اتحاديه نمي دهد؟!

اخبار ویژه

اصناف و بازاريان تهران امروز هم ضدانقلاب را مأيوس کردند

عرضه غيرشفاف‌ در بورس کالا عامل افزايش قيمت خودرو‌/ «کاهش عرضه» سياست خودروساز براي گران ‌کردن است

يلدا، کمبود ميوه نداريم، به فکر صادرات مازاد باشيم/ توزيع ميوه به وسيله شهرداري‌ ها، خلاف رويه بازار

3

محمدعلي زرينه کفش، رئيس اتحاديه بافندگان فرش دستباف تهران:

قالي بافان، لشگري براي ترميم تمامي زخم هاي اقتصادي کشور/ چرا سازمان صمت اجازه صدور پروانه کسب قالي بافان را به اتحاديه نمي دهد؟!

  • کد خبر : 96473
  • 1401/06/07

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و بافندگان حرف وابسته تهران بيان کرد: فرش دستباف ايران حرف ها از سال هاي ديرين دارد و تريبون مي خواهد. ما به دنبال درد دل نيستيم؛ بلکه خود درمان و مرهميم بر دل همه عاشقان ايران. شعار نمي دهيم در عمل ثابت کرده ايم. دولتي ها فرصت بدهند، امکان حضور فراهم کنند و حمايت کنند، خواهند ديد که قالي بافان کشور خود لشگري اقتصادي براي ترميم تمامي زخم هاي اقتصادي هستند.

محمدعلي زرينه کفش، رئيس اتحاديه بافندگان فرش دستباف تهران با بيان مطلب فوق تصريح کرد: هيات مديره اتحاديه قالي بافان هيچ مانعي براي صدور پروانه کسب ندارد؛ پس چرا اتحاديه را مقصر مي دانند؟ اينجاست که عدالت زير سوال مي رود. از سويي وزارت صمت اجازه صدور پروانه کسب نمي دهد از سوي ديگر به افرادي که مي خواهند اتحاديه را منحل و ادغام کنند، ميدان مي دهد و چرايي آن را ما نمي دانيم.

وي در توصيف هنر- صنعت فرش دستباف و ارزش آن گفت: هنر صنعت فرش ايران با سابقه اي ديرينه که گويي از رگ گردن به ايرانيان نزديک تر است، گفته هاي نگفته بسيار دارد. رد دست هاي بافندگاني که عمر خويش را در پاي دار قالي به مانند تربيت فرزند خويش برجاي گذاشته اند چشم هر بيننده اي را فرا مي خواند. نگاه عميق بر تارو پود فرش دستباف زندگي هنرمندش را به مانند نمايشي زنده به تصوير مي کشد. رج به رج آن با صداي زيبا و شعر بافندگان به گوش مي رسد. قالي بافاني بي مدعا که در کشور نه تريبوني براي معرفي خود داشتند و نه عرصه اي براي نمايش، اما آنقدر پرقدرت و ارزشمند تار و پود نخ را به تصوير کشيده اند که تمامي دنيا نامش را مي بردند. فرش ايراني مانند پرچم کشور عزيزمان حرمت داشت. هر فرد خارجي که به ايران مي آمد تقاضاي خريد يک تخته فرش دستباف ايراني را داشت. اين کالاي ارزشمند بايد حمايت و صيانت مي گرديد.

زرينه کفش با اشاره به مراحل ايجاد اتحاديه بافندگان فرش دستباف بيان کرد: در آن زمان با توجه به تعداد زياد قالي بافان کشور، صلاحديد مسئولان بر اين شد تا تحت نظارت يک مجموعه واحد به فعاليت ادامه دهند؛ همچنين با توجه به اينکه سال هاي زيادي تحت نظارت چند وزارت خانه بدون کوچکترين حمايتي قرار داشتند، بنابراين با پيگيري هاي زياد و تلاش هاي بي وقفه، مسئولان را متقاعد ساختيم در سال1383 با مديريت وزارت بازرگاني وقت اتحاديه بافندگان فرش دستباف تصميم به تاسيس بگيرند تا تصميمات با نظارت وزارت خانه مذکور(اعم از توليداتصادرات و ...)زير نظر اتحاديه و متولي اين امر صورت بپذيرد. تصميم بر آن شد تمامي وزارت خانه هايي که طي اين سال ها در اين امر دخل و تصرف داشته و موازي کاري داشتند از دايره خارج گردند.

وي ادامه داد: با اطلاع رساني وزارت بازرگاني در تاريخ 4/4/ 1387 با حضور قالي بافان خصوصاً آنهايي که از سال 83 تا 87 کارت عضويت را دريافت کرده بودند در انتخابات شرکت کنند. اين تعداد به 1700 نفر رسيده بود. پس از معرفي کانديداها که دو نماينده از شرکت تعاونييک نماينده از توليدکنندگان و کارگاه داران و دو نماينده از بافندگان بودند، انتخابات آزاد انجام و با اختصاص بالاترين راي به بنده بالاترين راي را اتحاديه تشکيل شد. قرار بود دفتري که در وزارت خانه بازرگاني براي رسيدگي به امور قالي بافان وجود داشت پس از انتخابات اتحاديه برچيده شود؛ اما وزارت بازرگاني وقت اين کار را نکرد و دفتر مذکور تا به امروز همچنان به کار خود با موازي کاري هاي بسيار ادامه مي دهد. اين کار عين ضد قانوني است.

زرينه کفش همچنين گفت: از سوي ديگر با بررسي هاي زيادي که صورت گرفت توانستيم از بين 11 رسته پيشنهادي چهار رسته فعال را از آن قالي بافان با کد آيسيک معرفي کنيم که در هيچ اتحاديه همگني تعريف نشده و کاملا مختص اتحاديه قالي بافان است. اين چهار رسته عبارتند از توليد فرش دستباف (کارگاهي يا غير کارگاهي)- تابلو فرش- چله کشي و چله دوانيطراحي فرش

وي در ادامه تشريح تاريخچه تاسيس اتحاديه در سال 1387 ادامه داد: سازمان صنعت و معدن حق عضويت اعضاي اين اتحاديه را سالانه ده هزار تومان تعيين کرد. پس از چند سال تلاش تعداد اعضا به 2700 رسيد و اتحاديه تنها مي توانست به اين افراد کارت عضويت بدهد در حاليکه با توجه به عضويت اتحاديه مي بايستي پروانه کسب دريافت مي کردند؛ اما وزارت خانه اين موضوع را نپذيرفت. هر چه بيشتر تلاش کرديم کمتر به نتيجه رسيديم. از سوي ديگر هيچ گونه بودجه اي براي تهيه مکاني براي استقرار اتحاديه نداشتيم، بنابراين مدتي در ساختمان اتحاديه قنادان تهران ساکن شديم.

زرينه کفش اضافه کرد: با توجه به شرايط اقتصادي اعضا و اينکه هيچ بار اضافه اي بر دوش کسي نداشتند و وزنه اي خوب براي توليد کشور بودند انتظار حمايت از دستگاه هاي مورد تعامل با اتحاديه بود؛ اما متاسفانه نه تنها حمايت نشدند بلکه به دليل اينکه اتحاديه از پرداخت 20 درصد معاف بود به اعضاء پروانه کسب هم داده نشد؛ حال آنکه با در دست داشتن پروانه، اتحاديه مي توانست تامين مخارج کند و 20 درصد را هم بپردازد. با اين تفاسير اتحاديه ماند با کوهي از هزينه ها بدون دريافت ريالي براي اينکه بتواند هزينه هاي کارمندان و ساختمان و ... را بپردازد؛ لذا با بهره مندي از سرمايه خود براي قالي بافان و قالي دوستان ساختمان اتحاديه را تهيه و تا امروز هزينه کارمندان را تامين کرده ايم.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و بافندگان حرف وابسته تهران افزود: عليرغم درخواست ها و نامه نگاري هاي زيادي که از سوي اتحاديه با متوليان اتحاديه انجام گرفته؛ اما از سال 1392 تا کنون انتخابات اتحاديه قالي بافان انجام نشده است. اعضاء به جاي پروانه کسب، کارت عضويت، صنعتگري و هنرمندي دارند و داراي کد صنعتگري هستند و به همين واسطه مي توانند بيمه قاليبافي دريافت کنند. تعيين سطح اين هنرمندان نيز توسط کارشناسان اتحاديه صورت مي پذيرد.

زرينه کفش در بخشي از صحبت هاي خود اظهار داشت: با تلاش اتحاديه از طريق بانک مهر و سرمايه گذاري اعضاي اتحاديه، تسهيلات وام بانکي براي اعضا با بهره 4 درصد فراهم نموده ايم، اما اعضاء درخواست جواز کسب دارند. جايي که همه از قانون گريزان هستند، قشر زحمتکش و هنرمند قالي باف خود به استقبال رعايت قانون مي آيند و خواهان پروانه کسب هستند؛ اما سازمان صنعت تا به امروز موافقت نکرده است و اين مدل رفتار جاي بسي سوال دارد .

وي با اعتراض به موازي کاري بخش قالي در وزارت صمت تاکيد کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشي به قالي بافان اختصاص داده شده است. اين کار عين موازي کاري است. اين دفتر قرار بود بعد از تشکيل اتحاديه برچيده شود؛ اما متاسفانه به جايي براي سوءاستفاده تبديل شده است. هيچ صنفي در وزارت خانه شعبه ديگري ندارد؛ اما قاليبافان هنرمندي که هيچ تسهيلاتي از دولت دريافت نمي کنند از گزند افراد سودجو و موازي کار در امان نمانده اند. چرا موازي کاران به حق خود قانع نيستند ؟ وزارت صمت که خود متولي است و بايد حمايت کند نبايد اين دام را براي موازي کاري با قاليبافان پهن کرده است.

زرينه کفش تصريح کرد: اين در حالي اتفاق مي افتد که در زمان تاسيس اتحاديه در صورتجلسه وقت آمد که بلافاصله بعد از تاسيس اتحاديه، دفتر قالي بافان مستقر در وزارت خانه برچيده خواهد شد؛ اما اين اتفاق تا به امروز رخ نداده است. مرکز ملي فرش که اکنون در وزارت خانه مستقر هست دقيقاً چه کاري انجام مي دهد؟چه نظارتي بر عملکرد اين مرکز وجود دارد؟ چرا بايد در مقابل اتحاديه موازي کاري کند. مرکز ملي فرش دقيقاً متولي چه کاري است؟

وي از ديگر اقدامات انجام شده را تعيين متراژ حقيقي و درست براي رسته هاي فعال در اتحاديه برشمرد و گفت: تقسيم بندي ناعادلانه براي رسته هاي اين اتحاديه کار و فعاليت را براي اعضاء بشدت سخت و غير قابل اجرا کرده بود لذا با تلاش هاي بسيار توانستيم متراژ را پايين آورده و امکان فعاليت را فراهم سازيم؛ چرا که در تهران براي هر يک متر مکعب بايد هزينه بسياري پرداخته شود و اين عملاً از عهده قالي باف خارج بود اکنون متراژکارگاه از 330 متر به 80 متر، متراژ تابلو فرش از 150 به 12 متر و چله کشي و طراحي نيز به 12 متر کاهش يافته است.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و بافندگان حرف وابسته تهران در ادامه افزود: پس از تلاش و کوشش بسيار و هزينه و زحمت فراواني که براي تاسيس اتحاديه و مبارزه با موازي کارها انجام داديم و اتحاديه هاي مختلفي در شهرهاي ايران تاسيس شد، تعدادي از اعضاي شرکت هاي تعاوني با ايجاد ارتباطات و حضور در کميسيون پژوهش مجلس و تقاضاي انحلال، شروع به سنگ اندازي براي اتحاديه ها کردند. در آنجا نيز تمام قد از صنف با ادله و قوانين اصولي دفاع کردم. آن زمان حق به حق دار رسيد؛ اما ديري نپاييد که افراد با رسوخ در موارد خاص، مجددا جهت انحلال و ادغام اتحاديه اقدام کردند و اين بار به بهانه اينکه تعداد اعضاي اتحاديه کمتر از 300 عضو است، اما هرگز به اين موضوع نپرداختند که اتحاديه و هيات مديره آن چندين سال است که شبانه روز در تلاشند تا وزارت و سازمان صمت و اتاق اصناف را متقاعد نمايند اجازه صدور پروانه کسب را به اتحاديه بدهند. متاسفانه متولي، خود نمي گذارد اتحاديه تعداد اعضاء را افزايش دهد.

وي تاکيد کرد: هيات مديره قالي بافان هيچ مانعي براي صدور پروانه کسب ندارد؛ پس چرا اتحاديه را مقصر مي دانند؟ اينجاست که عدالت زير سوال مي رود. از سويي وزارت صمت اجازه صدور پروانه نمي دهد از سوي ديگر به افرادي که مي خواهند اتحاديه را منحل و ادغام کنند، ميدان مي دهد و چرايي آن را ما نمي دانيم.

زرينه کفش با اعتراض به حذف ماده 77 قانون نظام صنفي بيان داشت: تشکيل اتحاديه بر اساس ماده 77 قانون نظام صنفي انجام شد که مي گويد" به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه به کميسيون هاي نظارت اجازه داده مي شود، حسب مورد نسبت به تشکيل اتحاديه استاني و شهرستان، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند، اين اتحاديه تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و شهرستان خود مي باشد"؛ اما در سال 92 به يک باره اين ماده حذف گرديد.

وي ادامه داد: حذف اين ماده و اقدامات افراد منفعت طلب در پي ادغام اتحاديه هاي قالي بافان در سراسر کشور، محصولي بد و ناجور به بار آورد که نتيجه اش ادغام اتحاديه قالي با ميوه و سبزي و يا اتحاديه هاي ناهمگني بود که هيچ ارتباط کاري و صنفي با اتحاديه قالي نداشته و ندارند. چرايي اين رويه را تنها سود جويان مي دانند و بس. از سوي ديگر به دليل اشراف بنده به قانون و دفاع تمام قد از اتحاديه ام از سوي مرکز ملي فرش به جلسات دعوت نمي شوم در حاليکه در دفاع از يک صنف تنها با مراجعه به قانون و ادله و توکل به خدا با شفافيت سخن مي گويم. دفاع من از فرد نيست بلکه دفاع از يک جمعي است که معرف هنرمندي و صنعت، شخصيت و منش و فرهنگ يک کشور مي باشند. قالي بافاني که اگر قدرشان را بدانيم، مي توانند هنرشان را جايگزين نفت کشور سازند چه بسا سودآورتر، بدون کوچکترين هزينه و باري بر دوش دولت.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و بافندگان حرف وابسته تهران با تاکيد بر ضرورت استفاده از کارشناسان و خبرگان حاضر در اتحاديه در تصميمات دولت براي صادرات و توليدات فرش دستباف گفت: سال هاي زيادي است که تجربه کارشناسان توسط دولتي ها ناديده گرفته مي شود. متاسفانه کارشناساني که مي توانند از تجربيات خود در مسير توسعه و تعالي فرش دستباف کشور هزينه کنند در تصميمات و اجراي سياست هاي توليد، عرضه، تعمير و تسخير مجدد بازار فرش دنيا به بازي گرفته نمي شوند. بايد ما بنشينيم و نظاره گر تاخت و تاز ديگر کشورهايي باشيم که نقشه و طراحي فرش ايراني را به يغما برده و بازارهاي تجاري را براي خود تسخير کرده اند. هر شهر و هر استاني در ايراني با طرح، نقشه وگره خود حکايت از فرهنگ و زبان آن شهر دارد، کجاست که اين ندا را بشنود و اين نمايش رنگ ها را ببينند؟

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.