دست‌درازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به جيب و ذائقه مردم/ شغل‌هايي که قرباني مي‌شوند

اخبار ویژه

مشارکت بخش خصوصي در قيمت گذاري کالاها/ از نيروهاي بسيج براي کنترل و نظارت بر بازار استفاده مي‌شود

چرخ اقتصاد هر کشوري با فعاليت کارگاه هاي کوچک مي چرخد/ دلالان و واسطه ها، مواد اوليه را در اختيار يک عده خاص مي گذارند

فعالان کالاي خواب در شرايط خوبي نيستند/ رکود اصناف، رکود قشر عظيمي از فعالان اقتصادي است

3

گزارش خبرگزاري ميزان از نحوه فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي:

دست‌درازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به جيب و ذائقه مردم/ شغل‌هايي که قرباني مي‌شوند

  • کد خبر : 92242
  • 1399/11/01

در دنياي تجارت نوين، توسعه شبکه توزيع در قالب فروشگاه‌ها امري اجتناب ناپذير است، اما با توجه به نياز کشور به شبکه سنتي عرضه کالا، بويژه در زمان بحران، لازم است با مديريت مناسب نظام عرضه، علاوه بر حمايت از مشاغل خرد و کوچک از هر مزاياي اين فروشگاه‌ها نيز بهره برد.

شبکه توزيع يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي يک جامعه است که به عنوان پل ارتباطي بين مصرف کننده و توليد کننده همواره مورد توجه فعالان اقتصادي بوده است و با توجه به نقش مهم آن در حوزه تجارت، تاجران و توليدکنندگان نگاه ويژه اي به آن داشتند به طوريکه در طول دوران مختلف، سياست هاي متفاوتي را براي اين حوزه درنظر گرفتند تا علاوه بر جلب رضايت مصرف کننده، منافع توليدکننده و عرضه کننده را نيز تامين کنند.

يکي از اين سياست ها در چند دهه اخير، توسعه فروشگاه هاي بزرگ زنجيرهاي و جايگزين کردن مگامال ها به جاي شبکه توزيع سنتي و مغازه هاي خُرد بوده است؛ اجراي اين سياست در ابتدا به دليل صرفه جويي در زمان، خريد يکجا (تهيه همه مايحتاج زير يک سقف) و البته انتخاب هاي متنوع تر، مورد توجه و استقبال مصرف کنندگان قرار گرفت و در کنار اين عوامل، وجود حراج ها و تخفيفات چشمگير، جامعه را بيشتر به سمت اين فروشگاه ها کشاند.

مزايايي که در ظاهر و نگاه اول بيشتر شامل حال مشتري است و به نظر ميرسد چندان براي فروشنده و توليدکننده منفعتي را ندارد، اما اگر با تامل بيشتري به اين موضوع نگاه کنيم متوجه مي شويم اين سياست جديد تجاري، به گونهاي است که نه تنها در حوزه اقتصادي، که در حوزه فرهنگي و سبک زندگي نيز سرمايه گذاري کرده است به طوريکه امروزه نه تنها با کنترل ذائقه و سليقه مشتري، قادر به ايجاد نياز جديد در جامعه است، که بر نوع، کيفيت و مشخصات محصولات نيز کنترل دارد و توليد کننده را وادار به توليد محصولي با مشخصات مورد نظر خود مي کند.

در حقيقت سياست اين شبکه توزيع، تامين منافع عرضه کننده کالا از طريق انحصاري کردن بازار عرضه است، سياستي که باعث حذف شبکه توزيع سنتي و سوپرمارکت ها و واحدهاي عرضه خُرد مي شود و حتي آنها را مجبور به تبعيت از خواسته و قوانين خودشان مي کند؛ به عبارت ساده تر، کسب وکارهاي کوچک را قرباني رشد قارچ گونه و تبليغات خود ميکنند.
سعيد درخشاني، رئيس اتحاديه سوپرمارکت و مواد پروتئيني تهران با تاکيد بر اينکه اصناف خُرد به عنوان شبکه توزيع سنتي، آسيب زيادي از توسعه غيرکارشناسي فروشگاه هاي زنجيره اي ديدند، گفت: ما بارها اعلام کرده ايم که اين فروشگاه ها نبايد در هر جايي تاسيس شوند بلکه بايد در محل هايي فعاليت داشته باشند که نياز آن وجود دارد به عنوان مثال در شهرک ها و يا گلوگاه هاي شهر، تا لطمه اي به اصناف خُرد نرسد.

مگر توليد چقدر براي توليد کننده سود دارد که بتواند با تخفيف بالاي 50 درصد، کالاي اين فروشگاه ها را تهيه کند

رئيس اتحاديه سوپرمارکت و مواد پروتئيني در خصوص عرضه کالا به صورت حراج و با تخفيف در اين فروشگاه ها، با اظهار تعجب از ميزان تخفيفات زيادي که اين فروشگاهها دارند، تصريح کرد: مگر توليد چقدر براي توليد کننده سود دارد که بتواند با تخفيف بالاي 50 درصد، کالاي اين فروشگاه ها را تهيه کند، اگر توليد کننده تا اين ميزان سود در توليد دارد و هزينه توليدش پايين است، خب چرا کالا را ارزانتر به همه شبکه توزيع عرضه نمي کند؟! اگر ما سود توليدکننده و همينطور سود فروشگاه ها را درنظر بگيريم، قيمت ها با اين مقدار تخفيف منطقي به نظر نمي رسند و نهايت تخفيفي که ميتوان درنظر گرفت 20 درصد است، حالا اينکه اين تخفيفات در کيفيت و کميت کالا تاثير دارد يا نه، بايد توسط دستگاه هاي مربوطه بررسي مورد رصد و پيگيري قرار گيرد.

اين در حالي است که امير خسرو فخريان، رئيس اتحاديه کشوري فروشگاه هاي زنجيرهاي چندي پيش، اين تخفيفات را به عنوان يکي از امتيازات اين فروشگاه ها عنوان کرد که به دليل حذف واسطه، معرفي برندهاي گمنام و خريد انبوه، براي فروشگاه ها قابل اجرا است و با افزايش فروشي که اتفاق ميفتد، سود پايين ناشي از اين تخفيفات را جبران ميشود.

در مقابل برخي از کارشناسان بازار، اِعمال اين تخفيف ها را بستري مناسب براي سوءاستفاده و گرانفروشي ميدانند، چرا که اين تخفيف ها و چند نرخي شدن کالاها، باعث مبهم شدن قيمت واقعي کالا براي مصرف کننده و سردرگمي خريداران مي شود و اين امر مي تواند مورد استفاده سودجويان قرار گيرد.

موضوع توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي که در مواردي بدون در نظر گرفتن جمعيت منطقه و تراکم واحدهاي صنفي و فروشگاههاي ديگر انجام ميشود يکي از پيامدهاي منفي تاسيس اين مالهاست؛ به طوريکه باعث از بين رفتن واحدهاي صنفي کوچک اطراف خود ميشود.
قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران، چندي پيش در گفت وگوي اختصاصي با ميزان در اين خصوص گفت: ما در کشور بالغ بر
3 ميليون واحد صنفي داريم و با اين متدهاي (روش ها) جديد در حال کوچک کردن اين شبکه و تجمع آن هستيم در حالي که اين واحدهاي کوچک يک مزيت براي کشور هستند و بدون اين که بار مالي و هزينه براي دولت داشته باشند به خدمت رساني و ارائه کالا مشغول هستند که بهترين ابزار براي رساندن کالا به دست مصرف کننده هست.

صدور مجوز فروشگاه هاي بزرگ بر عهده وزارت صنعت و دولت است

نوده فراهاني با بيان اينکه صدور مجوز فروشگاه هاي بزرگ بر عهده وزارت صنعت و دولت است نسبت به سياست فعلي در خصوص توسعه اين فروشگاه ها مخالف کرد و گفت: درست است که بايد با تکنولوژي و علم روز پيش رفت و به نظر مي رسد که فروشگاه هاي سنتي در بازار امروز جايگاهي ندارند، اما بايد اين را در نظر گرفت که راه اندازي اين فروشگاه ها در شهرهاي کم جمعيت باعث از بين رفتن تعطيل شدن واحدهاي صنفي کوچک مي شود که موجب افزايش نرخ بيکاري و به دنبال آن ناهنجاري هاي اجتماعي ميشود؛ بنابراين در توسعه فروشگاه هاي زنجيرهاي در شرايطي که فرصت شغلي براي جامعه کم است، بايد اين موارد نيز مورد توجه قرار گيرد.

رئيس اتحاديه سوپرمارکت و مواد پروتئيني تهران نيز در اين راستا و با انتقاد از توسعه غيرکارشناسي فروشگاه ها گفت: اين موضوع بارها از طرف اتحاديه اعلام شده است که در شهر تهران به اندازه کافي واحد و مغازه هاي تجاري وجود دارد و نياز به توسعه در اين حوزه نيست، اما متاسفانه اين فروشگاه هاي زنجيرهاي تاسيس شد و با رشد بسيار بالا در سطح شهر گسترش پيدا کرد.

در شرايط بحران، شبکه توزيع سنتي بسيار موثرتر از فروشگاههاي زنجيره اي عمل مي کند

درخشاني در ادامه به اهميت شبکه توزيع سنتي به ويژه در شرايط بحران اشاره کرد و گفت: شبکه توزيع سنتي و واحدهاي صنفي کوچک بسيار موثرتر از فروشگاه هاي زنجيرهاي در شرايط بحران عمل مي کنند، به عنوان مثال در ابتداي شيوع کرونا قفسه هاي فروشگاه هاي زنجيره اي در بسياري از کشورها خالي شد، اما شبکه عرضه سنتي در ايران، که در سطح جامعه و در هر کوچه و خياباني وجود دارد، اجازه نداد اين اتفاق بيفتد؛ از طرفي در واحدهاي صنفي کوچک، چون خود فرد در مغازه به خدمت رساني مشغول است، براي حفظ مشتري و جلب رضايت او، تمام تلاش خود را انجام مي دهند و معمولاً فعاليت صنفي شان مطابق با خواسته جامعه است؛ از نظر من مشتري مداري در واحدهاي کوچک از فروشگاه هاي زنجيره اي و مگامال ها بيشتر است و خرده فروش ها در شرايط بحران، بهتر با مردم کنار ميآيند.

حرکت به سمت تجارت نوين اتفاقي است که نمي توان جلوي آن را گرفت، و بايد فروشگاه هاي زنجيرهاي را به عنوان بخشي از سيستم تجارت جديد بپذيريم چرا که اين فروشگاه ها با ايجاد امکان خريد سريع تر و يا حق انتخاب بيشتر براي مصرف کننده و همچنين فروش و برندسازي سريع براي توليدکننده منافعي را ايجاد مي کنند، اما در عين حال لازم است با مديريت بهتر در توسعه اين سيستم، ازکسب و کارهاي خرد نيز حمايت شود.

جلوگيري از انحصاري شدن بازار و شبکه عرضه توسط اين اَبَر مراکز، نه تنها با ايجاد رقابت به کيفيت خدمت رساني در شبکه توزيع کمک ميکند که مي تواند اقتصاد کشور را از امتيازات سيستم عرضه سنتي نيز بهره مند سازد؛ بنابراين با برقراري توازن و تامل بيشتر در اين حوزه مي توان حقوق تمام حلقه هاي زنجيره در بازار از توليدکننده تا مصرف کننده را تامين کرد.

منبع : خبرگزاري ميزان

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.