اخبار ویژه

بيش از 99 درصد دارندگان حمام ها؛ افزايشي در پرداخت ماليات ندارند/ مساحت حمام ها به تجاري بودن آنها مي ارزيد

سازمان امور مالياتي از پيشترها قول همکاري به اصناف داده بود!/ افزايش دو برابري نرخ قبوض گاز براي فخاران

سازمان امور مالياتي به پاس همکاري هاي هميشگي اصناف با دولت، شرايط قابل اجراي قوانين را تسهيل کند/ ماليات بر درآمد است نه ميزان دارايي و فروش از سر ناچاري

اخبار بایگانی | اتاق اصناف تهران